FÖRSÄLJNING - SERVICE - INSTALLATION

Elite Hydraul SHS 46

  • 574 kr

Art nr: 8461Elite Hydraul SHS 46 innehåller tillsatser som minskar slitage, oxidation, rost, korrosion och skumning. Oljan är köldhärdig vilket innebär mycket g


Dela
Artikelnummer: 394

Art nr: 8461

Elite Hydraul SHS 46 innehåller tillsatser som minskar slitage, oxidation, rost, korrosion och skumning. Oljan är köldhärdig vilket innebär mycket goda lågtemperaturegenskaper. Elite Hydraul SHS 46 är avsedd för mobila- och indusriella hydraulsystem vilka arbetar under mycket varierande temperaturförhållanden.

 

Produktdata 
Densitet870 kg/m3
Flampunkt190°C
Lägsta flyttemperatur-39°C
Viskositet 40°C46,0 cSt
Viskositet 100°C9,3 cSt
Viskositetsindex193
Filterfaktor CetopG6 15.oid -1,2 um 104

 

Godkännanden
Vickers 35 VQ-25, V-104C • Denison P-46, T5D, HF-0, HF-1, HF-2, FZG DIN 51534 (2) steg 11 Cincinnatti Milacron SS 155434 • SHS 46